Category: ป้องกัน

ความรู้เกี่ยวกับไฟ ประเภทของไฟแบ่งชั้น(Class) ได้เป็น 5 ชั้น คือ (A,B,C.D,K)

ความรู้เกี่ยวกับไฟ ประเภทของไฟแบ่งชั้น(Class) ได้เป็น 5 ชั้น คือ (A,B,C.D,K) 1. ไฟ Class A มีสัญลักษณ์เป็นรูป A สีขาว หรือดำ อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียว (ดังนี้) ไฟประเภท A –

Continue reading