Category: ธุรกิจ

เลือกสีนามบัตรต้องเลือกให้ถูกหลัก

นามบัตรเป็นดั่งตัวแทนบริษัทหรือองค์กรของเรา หากเราใช้สีให้เหมาะกับธุรกิจ ถูกโฉลก ยิ่งทำให้เป็นตัวบอกถึงหน้าตาของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ดังนั้นการเลือกสีจึงมีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าสิ่งอื่นใด การใช้สีมงคลจะช่วยให้ธุรกิจรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า กำไรงาม ซึ่งในปัจจุบันหลายๆบริษัทหรือองค์กรเริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้น

Continue reading