ความรู้เกี่ยวกับไฟ ประเภทของไฟแบ่งชั้น(Class) ได้เป็น 5 ชั้น คือ (A,B,C.D,K)

ความรู้เกี่ยวกับไฟ
ประเภทของไฟแบ่งชั้น(Class) ได้เป็น 5 ชั้น คือ (A,B,C.D,K)
1. ไฟ Class A มีสัญลักษณ์เป็นรูป A สีขาว หรือดำ อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียว (ดังนี้)

ไฟประเภท A
– มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว A สีขาวหรือสีดำ อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียวเป็น
– ไฟประเภท A คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงทั่วๆไป เช่น กระดาษ ไม้ ผ้า ขยะแห้ง
พลาสติกบางชนิด  ฟาง ปอ ด้าย นุ่น เป็นต้น
– วิธีการดับไฟประเภท A คือการลดความร้อนโดยการใช้น้ำ

2. ไฟ Class B   มีสัญลักษณ์เป็นรูป B สีขาว หรือดำ อยู่ในสี่เหลี่ยมสีแดง (ดังนี้)

ไฟประเภท B
– มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว B สีขาวหรือดำ อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมสีแดง
– ไฟประเภท B คือไฟที่เกิดจากการลุกไหมของเหลวและก๊าซ เช่น น้ำมันทุกชนิด แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยางมะตอย
จารบี  ก๊าซติดไฟติดชนิด เป็นต้น
– วิธีการดับเพลิง ประเภท B ที่ดีที่สุดคือ กำจัดออกซิเจน โดยการใช้ผงเคมีแห้ง, โฟม

3. ไฟ Class C   มีสัญลักษณ์เป็นรูป C สีขาว หรือดำ อยู่ในวงกลมสีฟ้า (ดังนี้)

 

ไฟประเภท C
– มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว C สีขาวหรือดำ อยู่ในวงกลมสีฟ้า
– ไฟประเภท C คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของวัสดุทางด้านไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้า
– วิธีดับเพลิงประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัดกระแสไฟฟ้า และใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ น้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มีสาร CFC
4. ไฟ Class C   มีสัญลักษณ์เป็นรูป D สีดำ  อยู่ในดาวสีเหลือง (ดังนี้)

ไฟประเภท D
– มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว D สีขาวหรือดำ อยู่ในดาว 5 แฉก สีเหลือง
– ไฟประเภท D ไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของโลหะบางชนิดที่ สามารถติดไฟได้ เช่น วัตถุระเบิด ปุ๋ยยูเรีย(แอมโมเนียไนเตรด) โซเดียม โปแตสเซียมไททาเนียม ผงแมกนีเซียม เป็นต้น โลหะพวกนี้ปกติจะติดไฟยาก แต่เมื่อติดไฟแล้วจะกำเนิด   ก๊าซออกซิเจน ออกมาทำให้ดับเพลิงได้ยาก โลหะบางชนิดเมื่อติดไฟ แล้วอาจทำปฏิกริยา กับน้ำและสารเคมีที่ใช้ดับเพลิง ถึงขั้นระเบิดได้ต้องระวัง
– วิธีดับเพลิงประเภท D ที่ดีที่สุด คือ ทำให้อับอากาศ หรือใช้สารเคมีเฉพาะ (ห้ามใช้น้ำเด็ดขาด) ซึ่งต้องศึกษาหาข้อมูลของ สารเคมีหรือโลหะนั้น

5. ไฟ Class K   มีสัญลักษณ์เป็นรูป K สีขาว หรือดำ อยู่ในแปดเหลี่ยมสีดำ (ดังนี้)

ไฟประเภท K
– มีสัญลักษณ์เป็์นรูปตัว K สีขาว อยู่ในรูปแปดเหลี่ยมสีดำ
– ไฟประเภท K คือไฟที่เกิดจากน้ำมันที่ติดไฟยาก เช่น น้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ
– วิธีดับเพลิงประเภท K  ที่ดีที่สุด คือ การกำจัดออกซิเจน การทำให้อับอากาศ ซึ่งจะมีถังดับเพลิงชนิดพิเศษที่สามารถ
ดับเพลิงชนิดนี้โดยเฉพาะ

สนใจถังดับเพลิงคุณภาพ มาตรฐาน มอก ในราคาถูกจัดส่งฟรี http://www.firefocusshop.com/